UWAGA!

Zanim zaczniesz czytać artykuł. Sprawdź nasze obecne inwestycje na GDL.PL . Być może właśnie u nas, znajdziesz mieszkanie, które spełni Twoje oczekiwania!

Pojęcia: „zaliczka” i „zadatek” regulują przepisy kodeksu cywilnego. Właściwe nazwanie wpłaty ma duże znaczenie – szczególnie wówczas, gdy transakcja zakupu mieszkania ostatecznie nie dojdzie do skutku. Może zdarzyć się tak np. wtedy, gdy bank odrzuci wniosek kredytowy. Warto dopilnować, by warunki finansowe, na jakie się zgadzamy, zostały dokładnie sformułowane. W przeciwnym razie możemy zostać zmuszeni do rozstrzygania spornych kwestii przed sądem.  

1. Czym jest zaliczka?

Inwestor musi zwrócić nam zaliczkę, jeśli umowa nie dojdzie do skutku. Wpłacenie określonej kwoty w formie zaliczki stanowi niewielkie zabezpieczenie dla stron. Kupujący ma prawo zrezygnować z transakcji i przysługuje mu zwrot pieniędzy. Także inwestor może się wycofać, oddając sumę, jaką otrzymał.

2. Co to jest zadatek?

Odzyskanie zadatku nie jest oczywiste. Po wpłaceniu określonej kwoty i rezygnacji z zawarcia umowy nie otrzymamy pieniędzy z powrotem. Zadatek stanowi zabezpieczenie dla dewelopera, a także dla nas – jako nabywców. Jeśli inwestor odstąpi od sprzedaży lokalu, ma obowiązek zwrócić nam dwukrotność sumy, jaką wcześniej wpłaciliśmy. Gdy transakcja nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, deweloper ma obowiązek oddać zadatek w pełnej wysokości – tak jak zaliczkę.

3. Na jakim etapie wpłaca się deweloperowi zaliczkę/zadatek?

Wpłacenie zaliczki lub zadatku obniża wymiar kwoty, którą ostatecznie przekażemy deweloperowi. Określoną kwotę uiszcza się w chwili zawierania umowy przedwstępnej.

4. Jaka jest wysokość zaliczki/zadatku za mieszkanie?

Przepisy kodeksu cywilnego nie regulują wysokości sumy wpłacanej w formie zadatku lub zaliczki. Jej wymiar zależy od ustaleń stron. Najczęściej kwota stanowi 10% wartości nabywanego lokalu. Zadatek ma przeważnie mniejszą wysokość niż zaliczka.

5. Czy roszczenie o zwrot zadatku ulega przedawnieniu?

Jeśli deweloper nie wywiąże się z umowy, ma obowiązek zwrócić nabywcy podwojoną kwotę zadatku. Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego roszczenie ulega przedawnieniu po upływie 10 lat.

6. Co warto sprawdzić przed wpłaceniem zaliczki/zadatku?

Zanim wpłacimy określoną kwotę deweloperowi, dokładnie zapoznajmy się z treścią umowy przedwstępnej. Zdarza się, że wpłata jest nieprawidłowo nazwana. Sprzedający nie może napisać np., że nie mamy prawa ubiegać się o zwrot zaliczki, jeśli transakcja nie dojdzie do skutku z jego winy. Przed złożeniem podpisu postarajmy się określić, jak nazwać dokonywaną wpłatę. Jeśli zapisy w umowie będą precyzyjne, zdołamy wyegzekwować zwrot pieniędzy bez udziału sądu. W przeciwnym razie konfrontacja z wymiarem sprawiedliwości może okazać się konieczna. W umowie przedwstępnej może zostać zawarta informacja nie tylko o zaliczce czy zadatku, ale również o karze umownej.

7. Zaliczka/zadatek a kredyt mieszkaniowy – na co zwracać uwagę?

Powodem zerwania umowy bywa odmowna decyzja banku w sprawie udzielenia kredytu. Bank może nie zgodzić się na warunki sprzedaży określone w umowie przedwstępnej. Nie odzyskamy pieniędzy, jeśli wpłaciliśmy je w formie zadatku. Z punktu widzenia kupującego korzystniejszym rozwiązaniem jest wpłacenie zaliczki, którą możemy odzyskać, jeśli decyzja banku okaże się negatywna. W sytuacji, gdy dysponujemy środkami na zakup mieszkania i jesteśmy zdecydowani na sfinalizowanie transakcji, korzystniejsze jest dla nas wpłacenie zadatku. Jeśli deweloper się wycofa, odzyskamy dwukrotność założonej sumy.

Podstawowa różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką polega na tym, że pierwsza forma płatności jest bardziej zobowiązująca i stanowi zabezpieczenie dla obu stron. Wpłacenie określonej sumy w formie zadatku sprawia, że nie musimy obawiać się, że inwestor po prostu zrezygnuje z zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Będzie musiał zwrócić nam dwukrotność zadatku, jeśli zdecyduje się na taki krok. Pamiętajmy jednak, że w razie, gdy to my nie dotrzymamy postanowień umowy przedwstępnej, stracimy wpłacone pieniądze i nie będziemy mieli prawa domagać się ich zwrotu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za to, że transakcja nie doszła do skutku. W podobnych okolicznościach deweloper po prostu zwraca zadatek w pełnej wysokości – tak samo jak oddałby zaliczkę.

Nieruchomości Lublin – deweloper z Lublina

Podejmowanie świadomych, przemyślanych decyzji zakupowych pozwala uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Rozwaga jest szczególnie istotna w przypadku transakcji opiewających na wysokie sumy, a do takich zalicza się np. zakup nieruchomości. Deweloper Lublin – nasza firma oferuje przejrzyste warunki, dzięki czemu mogą Państwo spełniać marzenia o posiadaniu w własnego lokum. Doświadczanie radości wynikającej z zakupu nowoczesnego mieszkania w doskonałej lokalizacji to jeden z ważniejszych życiowych celów. Aby satysfakcja była pełna, warto znaleźć rzetelnego inwestora, który dobro klientów przedkłada ponad inne wartości. Nasza firma stale rozwija się i modernizuje. Zmieniamy się po to, by tworzyć atrakcyjne nowe mieszkania w Lublinie. Zachęcamy do zapoznania się ze zrealizowanymi inwestycjami.

źródło zdjęcia głównego: https://pixabay.com/pl/money-pieni%C4%85dze-kasa-2298497/

 

nowe mieszkania GDL Lublin