UWAGA!

Zanim zaczniesz czytać artykuł. Sprawdź nasze obecne inwestycje na GDL.PL . Być może właśnie u nas, znajdziesz mieszkanie, które spełni Twoje oczekiwania!

Umowę przedwstępną kupna mieszkania podpisuje się, gdy zawarcie umowy kupna-sprzedaży nie jest możliwe od razu. Taki dokument stanowi zabezpieczenie dla obu stron transakcji. Odpowiednio sformułowane zapisy mogą być podstawą dochodzenia ewentualnych roszczeń, na wypadek gdyby druga strona nie wywiązała się z realizacji ustaleń. Ważny jest dobór właściwych słów, a także zawarcie odpowiednich treści. Dzięki temu zyskujemy pewność, że podpisany dokument chroni nasz interes.  

Umowa przedwstępna – co powinna zawierać?

Definicja umowy przedwstępnej została określona w kodeksie cywilnym (art. 389). W ustawie czytamy, że to „taka umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy”. We wstępnie podpisywanym dokumencie powinny zostać zawarte najważniejsze postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli tej „właściwej”, ostatecznej, którą podpisujemy z deweloperem. Istotne elementy, które powinny znaleźć się w umowie przedwstępnej (zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego):

  • rodzaj nieruchomości,
  • cena lokalu,
  • termin, w którym zostanie zawarta umowa przyrzeczona.

Dodatkowe formy zabezpieczenia transakcji zawieranej z chwilą podpisania umowy to zaliczka lub zadatek. Stosunkowo niewielka kwota zostaje odliczona od ostatecznej ceny mieszkania. Warto upewnić się, czy wpłacana suma jest określona jako zadatek czy zaliczka, ponieważ pomiędzy tymi dwiema formami istnieją pewne istotne różnice.

Zaliczka podlega zwrotowi i właściwie nie zabezpiecza nabywcy nieruchomości, gdy nie dojdzie do podpisania umowy przyrzeczonej. Stanowi po prostu część kwoty, na którą opiewa umowa. Zadatek jest bezzwrotny. Jeśli transakcja nie zostanie zawarta z winy kupującego, ponieważ nie zdoła na czas zgromadzić potrzebnych pieniędzy, zadatek przepada. Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy podpisanie umowy nie dojdzie do skutku ze względu na to, że sprzedający nie wywiązał się ze swoich obowiązków. W takiej sytuacji kupującemu należy zwrócić dwukrotność kwoty wpłaconej w ramach zadatku. Jak widać, wiele zależy od sposobu nazwania formy płatności. Dla kupującego, który jest pewien, że zdoła wywiązać się z postanowień umowy przedwstępnej, bardziej korzystną formę stanowi zadatek.

Może zdarzyć się, że umowa nie zostanie zawarta ze względu na zaistnienie okoliczności niezależnych od żadnej ze stron. Do takich można zaliczyć na przykład odmowną decyzję banku dotyczącą udzielenia kredytu, pomimo wcześniejszej promesy. W takiej sytuacji kupujący nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków. Sprzedający jest zobowiązany zwrócić przyjęty zadatek. W umowie przedwstępnej można zawrzeć zapis dotyczący kary umownej. Uregulowania prawne dotyczące sankcji znajdują się w art. 483-485 kodeksu cywilnego. Karę zastrzega się na wypadek wystąpienia szkód powstałych w wyniku niewykonania zobowiązania.

Ważność umowy

Brak istotnych elementów, takich jak na przykład cena czy rodzaj nieruchomości lub termin zawarcia umowy przyrzeczonej, sprzyja zakwestionowaniu ważności umowy. Można właściwie stwierdzić, że porozumienie nie zostało zawarte. Termin nie musi zostać określony jako dokładna data. Ważne, by był jasny, np. „Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi po otrzymaniu kredytu przez kupującego”.

Umowa przedwstępna może zostać zawarta na rzecz osoby trzeciej. Aby była ważna, należy spełnić określone warunki. Taki dokument powinien zawierać dodatkowo określenie osoby trzeciej, na rzecz której mają zostać zrealizowane postanowienia.

Forma zawarcia umowy przedwstępnej

Przed podpisaniem dokumentu warto zastanowić się nad jego formą. Może to być zwykła umowa cywilnoprawna albo akt notarialny. Akt notarialny ma zdecydowanie większą moc wiążącą i znacznie trudniej go podważyć. Gdy sprzedający nie wywiąże się z postanowień umowy cywilnoprawnej, kupujący w ramach rekompensaty odzyskuje tylko dwukrotność zadatku. W przypadku aktu notarialnego można na drodze sądowej domagać się realizacji zapisów zawartych w dokumencie. Przy podpisaniu aktu notarialnego dodatkowe prawa i możliwości dochodzenia własnych roszczeń zyskuje także deweloper. Zanim zdecydujemy się zawrzeć umowę przed notariuszem, określmy, czy jesteśmy w stanie w pełni i terminowo wywiązać się w warunków porozumienia, na jakie zamierzamy przystać.

Deweloper Lublin – mieszkania w Lublinie

Skutkiem zawarcia najpierw umowy przedwstępnej, a następnie przyrzeczonej i spełnienia przez obie strony wszystkich postanowień jest kupno lokalu mieszkalnego. Na ten moment jako nabywcy czekamy z niecierpliwością. Posiadanie własnego mieszkania pozwala czuć się komfortowo, przy czym chodzi nie tylko o standard. Trzeba jednak przyznać, że on także jest ważny.

Deweloper z Lublina – tworzymy inwestycje, które mają w pełni zaspokoić oczekiwania naszych Klientów. Stawiamy na nowoczesne rozwiązania, które zapewniają komfort użytkowania rozważnie zaprojektowanych wnętrz, a także przestrzeni rozciągającej się wokół budynku bądź budynków. Zachęcamy do zapoznania się z charakterem przedsięwzięć, jakie zrealizowaliśmy i aktualnie realizujemy.

Źródło zdjęcia głównego: https://pixabay.com/pl/dom-klucze-klucz-drzwi-zamek-t%C5%82o-1407562/

 

 

nowe mieszkania GDL Lublin