UWAGA!

Zanim zaczniesz czytać artykuł. Sprawdź nasze obecne inwestycje na GDL.PL . Być może właśnie u nas, znajdziesz mieszkanie, które spełni Twoje oczekiwania!

Decydując się za coś zapłacić, mamy prawo otrzymać „towar zgodny z opisem”. Sprzedawca nie może zainkasować pieniędzy za coś, co nie spełnia wcześniej określonych standardów. Zanim odbierzemy nieruchomość, warto dokładnie sprawdzić, czy stan mieszkania jest zgodny z umową. Jeśli okaże się, że nie, mamy prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi.

Odbiór nieruchomości Lublin

Przeniesienie prawa własności na nabywcę ma miejsce po odbiorze mieszkania. W trakcie odbioru deweloper dokonuje prezentacji lokalu, a nabywca może stwierdzić, czy nieruchomość została wykończona w odpowiedni sposób. Znalezienie wad i opisanie ich w protokole opóźnia przekazanie wykonawcy pełnej kwoty należnej za konkretny lokal. W takiej sytuacji możemy złożyć gwarancję z tytułu rękojmi. Nawet jeśli pewne wady zauważymy po podpisaniu protokołu, wciąż mamy możliwość dochodzenia swoich słusznych roszczeń.

Reklamacja z tytułu rękojmi – podstawa prawna

Zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem kupującego, jeśli mieszkanie posiada wadę fizyczną lub prawną. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad fizycznych.

Przykłady wad prawnych:

  • przekazywany lokal należy do osoby trzeciej;
  • mieszkanie jest obciążone hipoteką.

Przykłady wad fizycznych:

  • w trakcie wykonania mieszkania zastosowano inne (np. tańsze) materiały;
  • wykończenie lokalu jest niekompletne.

Nawet jeśli nie stwierdzimy wady w chwili odbioru lokalu, uznaje się, że istniała od początku, o ile zgłosimy ją przed upływem roku od wydania nieruchomości. Taki przepis chroni kupującego. Dokonując jednorazowych oględzin, nie jesteśmy w stanie odnaleźć wszystkich wad. Niektóre z nich można wykryć dopiero w trakcie eksploatacji. Po upływie roku nie możemy złożyć reklamacji z tytułu rękojmi, ponieważ roszczenie ulega przedawnieniu.

W razie stwierdzenia mankamentów przysługuje nam kilka możliwości. Możemy na przykład zażądać naprawienia usterki lub wymiany określonego elementu na nowy. Mamy prawo domagać się również obniżenia ceny, a w skrajnych przypadkach przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy. Również deweloper może wycofać się z transakcji. Dzieje się tak wtedy, gdy w wyznaczonych terminach dwukrotnie nie stawimy się, by odebrać mieszkanie. Zagadnienia związane z odbiorem lokalu są częściowo uregulowane w art. 27 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Sprzedawca ma obowiązek usunąć wadę w rozsądnym czasie, a także bez nadmiernych niedogodności dla nabywcy. Deweloper nie może zwlekać z usunięciem usterki np. przez pół roku. Możemy wyznaczyć określony termin, jeśli sprzedawca nie podejmuje czynności zmierzających do naprawienia szkody. Po upływie ustalonego czasu, w obliczu braku reakcji ze strony sprzedającego, możemy zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Deweloper musi udowodnić, że wada powstała z winy nabywcy. Po upływie 12 miesięcy (maksymalnie do 24 miesięcy) ciężar udowodnienia winy za konkretną usterkę spoczywa na kupującym. Okres, jaki upłynął od stwierdzenia mankamentu, nie ma znaczenia, jeśli sprzedawca umyślnie zataił istnienie wady. Deweloper nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nabywca przed sfinalizowaniem transakcji był świadomy usterki i np. otrzymał rabat. Reklamacja jest możliwa wyłącznie w odniesieniu do innej usterki, która nie została ujawniona przed zakupem.

Forma reklamacji

Przepisy nie regulują formy – reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona np. ustnie. Ze względu na cele dowodowe warto nadać jej formę pisemną. Możemy powoływać się na zeznania świadków, e-maile itd. W pisemnym zgłoszeniu określamy, jakie są nasze roszczenia, a także wyznaczamy termin usunięcia usterki.

Gwarancja a rękojmia

Rękojmia przysługuje z mocy prawa, w związku z czym nie można jej ograniczyć, np. poprzez zapisy zawarte w umowie. Udzielenie gwarancji jest zależne tylko od woli dewelopera. Warto dopilnować, aby ta kwestia została uregulowana na piśmie. Gwarancja i rękojmia są niezależne od siebie. Sami określamy, która forma ochrony praw konsumenta jest dla nas korzystniejsza wybieramy jedną z nich, zaznaczając to w piśmie skierowanym do dewelopera.

 Deweloper Lublin – nowe mieszkania w Lublinie

Zawarcie umowy z rzetelnym usługodawcą to jeden z czynników chroniących przed przykrymi doświadczeniami, które mogą towarzyszyć odbiorowi mieszkania. Uczciwy deweloper z Lublina, który przestrzega prawa oraz najważniejszych reguł społecznych, stanowi solidną gwarancję realizacji postanowień umowy. To sprawia, że składanie reklamacji nie jest konieczne. Nasza firma koncentruje się na potrzebach Klientów. W swojej działalności dokładamy wszelkich starań, aby transakcje przebiegały planowo, ku satysfakcji obydwu stron. Pracujemy dokładnie i terminowo. Dotrzymujemy umów, stawiając na wysokiej jakości materiały. Doskonale wiemy, że zakup mieszkania bywa dla wielu jedną z ważniejszych inwestycji, a czasami wręcz spełnieniem marzeń. Świadomi odpowiedzialności jaka na nas ciąży, staramy się sprostać oczekiwaniom Klientów i dać im to, co najlepsze.

 

nowe mieszkania GDL Lublin