UWAGA!

Zanim zaczniesz czytać artykuł. Sprawdź nasze obecne inwestycje na GDL.PL . Być może właśnie u nas, znajdziesz mieszkanie, które spełni Twoje oczekiwania!

Chwila, w której odbiera się klucze do nowego, nierzadko wymarzonego mieszkania, jest tak wspaniała, że możemy postrzegać ją przez różowe okulary. Warto, choćby ostatkiem nadwątlonych sił, zmobilizować się do zachowania czujności i poświęcenia uwagi kilku istotnym kwestiom. Odsuwając emocje na bok, sprawdźmy, czy lokal został dokładnie wykończony. Zorientujmy się np. czy drzwi i okna właściwie osadzono, czy ściany i podłogi są proste itd. Na tym etapie możemy domagać się inwestora usunięcia usterek będących wynikiem zaniedbań, jakich dopuścili się fachowcy. Warto znać swoje prawa, szczególnie gdy chodzi o istotne kwestie, takie jak na przykład zakup mieszkania lub domu, w którym spędzimy kilka, kilkanaście, a być może nawet kilkadziesiąt lat życia.      

Odbiór mieszkania w Lublinie – formalności

Dla obydwu stron transakcji ważne jest, by przebiegła ona sprawnie, profesjonalnie oraz – co najważniejsze – ku obopólnemu zadowoleniu. Z tego względu odbiór lokalu odbywa się w obecności nabywcy. Przebieg spotkania jest dokumentowany. Sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który obie strony muszą podpisać, oczywiście wcześniej zapoznawszy się z jego treścią. Do protokołu zgłasza się wykryte wady i zastrzeżenia. Cała procedura ma miejsce przed przeniesieniem prawa własności. Przeprowadza się ją po to, by chronić prawa osoby kupującej nieruchomość. Przepisy regulujące tę kwestię znajdują się w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W trakcie odbioru może towarzyszyć nam fachowiec z dziedziny budownictwa, który będzie w stanie dojrzeć to, czego sami nie spostrzeżemy. Specjalista widzi zdecydowanie więcej niż laik, dlatego najczęściej możemy polegać na jego opinii.

Nieruchomości Lublin – jak przebiega odbiór?

W trakcie odbioru mieszkania należy poświęcić uwagę kwestiom takim jak np. metraż. Abyśmy zyskali pewność, że lokal ma odpowiednią wielkość, deweloper Lublin powinien umożliwić nam możliwość samodzielnego dokonania pomiaru powierzchni. Kolejna kwestia to ocena jakości wykonania poszczególnych fragmentów mieszkania, a także rozwiązań, jakie zostały w nim zastosowane. Powinniśmy przeanalizować sposób, w jaki zostały postawione ściany oraz jak ułożono posadzki. Wszelkie krzywizny, szpary itp. powinny wzmóc naszą czujność. Duże znaczenie ma także osadzenie okien i drzwi (szczególnie wejściowych). Nie bez znaczenia jest także ich szczelność. Dobrze, by nabywca skupił się również na jakości materiałów zastosowanych w trakcie budowy oraz wykańczania wnętrza. Musi być zgodna z tym, co jest zapisane w umowie zawartej z deweloperem.

Pośpiech to zły doradcą, szczególnie wtedy, gdy wykonujemy tak ważną czynność jak odbiór mieszkania, w którym spędzimy najbliższe lata życia. Zanim uznamy, że nieruchomość jest (lub nie jest) taka, jaką obiecywał nam wykonawca, poświęćmy optymalną ilość czasu na przyjrzenie się jej z bliska. Obejrzyjmy dokładnie nie tylko samo mieszkanie, ale również miejsca parkingowe czy piwnicę. Takie działania mogą wydawać się nam nieatrakcyjne i nużące, jednak warto mieć świadomość, że trafnie zainwestowało się swój kapitał.

Mamy prawo domagać się zaprotokołowania usterek itd., które zaobserwowaliśmy w trakcie odbioru. Deweloper w ciągu 14 dni od podpisania protokołu jest zobowiązany dostarczyć nam oświadczenie o uznaniu wad lub o odmowie ich uznania. W drugim przypadku musi poinformować o przyczynach odmowy. W ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego deweloper ma obowiązek usunąć usterki, które uznał. Po przekroczeniu terminu inwestor jest zobowiązany powiadomić nas o przyczynach zwłoki i wskazać kolejną datę.

Deweloper z Lublina – wysoka jakość i troska o nabywcę

Realizacji dużych przedsięwzięć zawsze towarzyszy ryzyko wystąpienia błędów i usterek. Czasami zawodzi czynnik ludzki, innym razem – materiał. Ważne, by inwestor wykazywał skłonność do uznawania swoich niedopatrzeń i jak najszybciej przystąpił do ich naprawienia. Odpowiedzialny deweloper na każdym etapie realizowania przedsięwzięcia budowlanego podejmuje działania, które zmierzają do zapewnienia satysfakcji nabywcy. Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych i najbardziej wiążących życiowych decyzji, dlatego jej podjęcie powinno wiązać się z pewnością, że dokonany wybór jest słuszny.

W naszej firmie najwyższą wartość stanowi dobro Klienta, który decyduje się obdarzyć nas zaufaniem. Troszczymy się o to, aby jakość świadczonych przez nas usług była jak najwyższa. Usterki i niedopatrzenia zdarzają się podczas realizacji każdego dużego przedsięwzięcia. Robimy wszystko, aby było ich jak najmniej, a jeśli już się pojawią, reagujemy adekwatnie. Uznajemy słuszne roszczenia naszych Klientów i staramy się je zaspokajać. Wiemy, jak ważny jest komfort i satysfakcja z życia w nowym lokum, na zakup którego pracowało się latami. Zależy nam na tym, aby w tracie dokonywania odbioru mieli Państwo czas na ocenienie jakości naszej pracy i zweryfikowanie czy stan faktyczny jest zgodny z postanowieniami umowy.

źródło zdjęcia głównego: https://pixabay.com/

nowe mieszkania GDL Lublin