UWAGA!

Zanim zaczniesz czytać artykuł. Sprawdź nasze obecne inwestycje na GDL.PL . Być może właśnie u nas, znajdziesz mieszkanie, które spełni Twoje oczekiwania!

Istnieją liczne możliwości inwestowania kapitału. Można np. kupować akcje i obligacje lub zdecydować się na nabycie nieruchomości. Ostatnie z wymienionych rozwiązań ma liczne zalety. Nasz potencjalny zysk to nie tylko kwota, o którą wzrosła wartość mieszkania, ale również pieniądze z wynajmu. Dobrze jest jednak odpowiednio się zabezpieczyć, zanim udostępnimy komuś swoją własność. O czym warto pamiętać przed wynajęciem mieszkania? Oto kilka podpowiedzi.

  1. Umowa

Treść umowy najmu powinna być zgodna z przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym oraz w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. W dokumencie muszą znaleźć się m.in. dane stron – zawieranie kontraktu to odpowiednia sposobność do zweryfikowania najemcy. Możemy np. sprawdzić w powszechnie dostępnych bazach, czy dana osoba nie zalega z płatnościami. Istotne jest również zawarcie szczegółowego opisu nieruchomości oraz jej przeznaczenia – tak, by wynajmujący był świadomy, że nie zgadzamy się np. na prowadzenie gabinetu masażu w naszym mieszkaniu. Inny zapis to oświadczenie najemcy o znajomości stanu technicznego nieruchomości. W dokumencie powinna zostać uwzględniona również długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość kaucji i warunki jej zwrotu. Istotny aspekt to również sposób rozliczenia dodatkowych kosztów, np. związanych z dopłatami za wodę czy ogrzewanie.

  1. Obowiązki stron umowy

Zarówno wynajmujący, jak i najemca mają obowiązki, które muszą spełniać. Właściciel mieszkania powinien np. udostępnić mieszkanie w odpowiednim stanie i dbać o to, by przez okres wynajmu nadawało się ono do użytku. Inna powinność to zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku. Prawa, jakie mu przysługują, to np. żądanie kaucji (jej wysokość nie powinna przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu). Może także podwyższyć czynsz lub wypowiedzieć umowę, zachowując okres wypowiedzenia. Najemca powinien regularnie uiszczać należności i dbać o użytkowaną nieruchomość.

  1. Protokół zdawczo-odbiorczy

Przed przekazaniem kluczy warto sporządzić protokół, w którym będzie opisany techniczny stan mieszkania. Dobrze jest również spisać stan wyposażenia, uwzględniając meble i sprzęty. Przed opuszczeniem lokalu przez najemcę i przed zwrotem kaucji dobrze jest zweryfikować, czy zaszły niepożądane zmiany. W razie wystąpienia strat właściciel mieszkania ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony może stanowić ważny dowód.

  1. Kaucja

Dodatkowe zabezpieczenie dla wynajmującego stanowi kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu lub wyższa – w zależności od ustaleń. Określona kwota jest wpłacana przez najemcę najczęściej przy zawieraniu umowy. W razie zniszczeń lub zadłużenia właściciel ma prawo zachować pieniądze. Jeśli suma nie jest wystarczająca, może domagać się wyższego zadośćuczynienia, wnosząc pozew do sądu. Mimo sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego warto zażądać również dodatkowego zabezpieczenia.

  1. Warunki płatności

Przed przekazaniem mieszkania najemcy należy również dokładnie omówić, a najlepiej spisać warunki płatności. Można ustalić np., że czynsz będzie wpływał na konto właściciela do 10 dnia każdego miesiąca. Transakcja może być gotówkowa, a pieniądze – odbierane osobiście. Dobrze jest określić także, kto odpowiada za regulowanie rachunków. Najbezpieczniejsze rozwiązanie to opłacanie należności przez właściciela. W takim przypadku bardzo ważna jest kwestia ewentualnych nadpłat i niedopłat – należy ją uporządkować.

  1. Naprawy

Choć prozaiczna, jest niezwykle ważna – naprawy to kolejna kwestia, którą należy uporządkować. Warto określić, kto i w jakim zakresie odpowiada za konserwację mieszkania oraz sprzętów, jakie się w nim znajdują. Niezmiernie ważne jest np. to, kto i w jakim zakresie ponosi ewentualne koszty. Jeśli warunki zostaną dokładnie określone, nie dojdzie do nieporozumień.

  1. Podatki

Należy zadbać również o kwestię rozliczeń z fiskusem. Przychody uzyskiwane z tytułu wynajmu nieruchomości podlegają opodatkowaniu na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia się je w zeznaniu rocznym. Kwota podatku jest ustalana na podstawie dochodu uzyskiwanego z różnych źródeł. Może więc okazać się, że przesądzi o wysokości kwoty wolnej od podatku lub o konieczności zapłacenia VAT.

Deweloper Lublin – nieruchomości Lublin

Zakup mieszkania w Lublinie to poważna decyzja, tym bardziej, gdy traktujemy go jak inwestycję. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie rozważyć takie kwestie jak np. lokalizacja. Największy potencjał w tym względzie mają nieruchomości zlokalizowane w pobliżu centrum lub dobrze skomunikowane, a także te, które są położone w nieopodal dużych zakładów pracy czy uczelni. Deweloper z Lublina – w naszej ofercie znajdują się interesujące inwestycje, które zadowolą nawet najbardziej wymagających. Zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i postaramy się rozwiać wątpliwości.

nowe mieszkania GDL Lublin